fbpx Skip to content
Oppstart der vi sluttet i fjor.
Resultatet etter en dag med gravemaskin.

Årets arbeid med skiløypene er i gang!!

Snøen har tatt veien ned i bekker og vann, og tråkkemaskiner og scootere har gått i sommerdvale. Da tar gravemaskin og motorsag over. Fredag 16.06 startet Jon Kristian fra TT Anlegg og Asle fra Ljosland Skisenter med fortsettelsen av utbedringen av løypen opp mot dagsturhytten. Traseen vil bli lagt litt om for å gjøre løypekjøringen lettere og mindre avhengig av mye snø. Omleggingen vil og gjøre selve traseen mindre krevende for skiløpere. Det og lagt opp til at det skal gruses en gangstripe for sommertrafikk. Dette er fortsettelsen av det vi startet på i fjor, og ble uten tvil en suksess. Vi hadde aldri klart å holdt løypen til Lakkenstova så god så lenge uten dette arbeidet.

Vi må rette en stor takk til løypeutvalget som har stått på med planer og fått på plass finansiering. Pengene kommer fra Ljosland Skisenter, Ljosland Vest Velforening og tippemidler.

Det jobbes med flere planer for utbedring av løyper på Ljosland. Vi kommer til å presentere dette i en egen artikkel senere.

Back To Top