fbpx skip to Main Content
Hver sommer arrangeres Fjellhagens dag der det også er underholdning, som da Hilde Hummelvoll var på besøk sammen med den populære musikeren Frøydis Grorud, kanskje mest kjent fra "Beat for Beat" på NRK-TV på fredagskvelden.

Ljosland Fjellhage framstår i dag som en stiftelse. Stiftelsens formål er å drive en fjellhage på Ljosland i Åseral kommune. Målsettingen er, i første omgang, å vise størst mulig mangfold av fjellplanter fra Agderfylkene.

  • Formidle kunnskap om fjellfloraen
  • Fremme positive holdninger til naturen og fjellet
  • Stimulere til bevaring av det biologiske mangfoldet
  • Samarbeide med andre botaniske hager i inn- og utland om dokumentasjon og forskning på fjellplanter
  • Være et attraktivt tilbud til besøkende på Ljosland

Driften av fjellhagen dekkes av Vest-Agder fylkeskommune og Åseral kommune, men vi er takknemlige dersom Dere har noe å bidra med til videreutvikling av fjellhagen.

Det er lagt ut en gjestebok. Dersom De har innspill eller kommentarer er vi takknemlig for disse.

 

Det er også dannet en venneforening – Fjellhagens venner. Er du interessert kan du kontakte Oddmund, tlf: 480 32 005.

Fjellhagen ligger like bak Ljosland Fjellstove.

Back To Top