fbpx Skip to content

Løypeutvalget Ljosland Vest er sammensatt av representanter for Ljosland Skisenter, Ljosland Vest Velforening og grunneiere.

Utvalget består av:

Torfinn Omdal        Asle Ljosland

Liv Aina Bjelland    Tor Einar Torjesen

Morten Forgard     Øyvind Sæbø

Løypeutvalget har vært i sving siden 2016. Det har blitt utført en formidabel jobb for å sikre tidligst mulig løyper og bedre traseer. Farstøybua med tilhørende skileik området har vært en suksess og vært mye benyttet av både store og små.

All jobb utvalget legger ned med befaringer, søknader og møter gjøres på dugnad med unntak av noen administrative bidrag fra skisenteret. Å få på plass finansiering av prosjektene er tidkrevende. Åseral Kommune og FLIR (Friluftsrådet for Lindesnesregionen) har vært til god hjelp på søknadsfronten og vi har fått tilsagn på spillemidler på 50% av kostnadene på alt vi har søkt om til nå. Ljosland Vest Velforening og skisenteret har også bidratt med midler, og positive grunneigere bidrar på ulike vis. Det jobbes også med andre kilder til finansiering av prosjektene som forhåpentligvis vil komme alle på Ljosland til nytte og glede! Ta gjerne kontakt med en av oss i løypeutvalget med tips, forslag eller ønsker så tar vi det med oss i den videre planleggingen!

NESTE MØTE: 22.10.23.

FRIVILLIG BIDRAG TIL LØYPEUTVIKLING: Dette kan betales inn til Vipps nummer #632521 og merk innbetalingen: Frivillig bidrag til løypeutvikling.

FIRMA som ønsker reklame i forbindelse skilttavler eller på gapahuk bes ta kontakt med Gunvor på tlf.97190325 eller skisenter@ljoslandinfo.no.

Back To Top