fbpx Skip to content

Høstens nyheter på løypefronten!

Det jobbes kontinuerlig for å forbedre løypenettet på Ljosland. I fjor fikk vi laget ny bro over det østlige bekkeutløpet av Farevatn, og i år har vi jobbet med å forbedre adkomsten til løypenettet. Starten av sesongen i fjor var preget av mildvær, og vi hadde problemer med å få kjørt med tråkkemaskinen opp til Farevatn på grunn av lite snø og ingen frost i bakken. Det hjelper da lite om det er mer snø i høyere strøk. Som en konsekvens av dette har Ljosland Skisenter fått ryddet og maskinopparbeidet trasè fra skisenteret og opp til Farevatn. Det vil gjøre at vi tidligere enn før kan få kjørt løyper med tråkkemaskin.

Stigning fra skisenteret.
Stigning fra skisenteret.
motskisenter
Fra bunnen av stigningen mot skisenteret.
Nye adkomsten fra veien mot Farevatn.
Nye adkomsten fra veien mot Farevatn.

 

 

 

 

 

 

Mange har nok og sett mørkt på nedkjøringen ned mot Grønlitjønn, dette har vært en svært vanskelig plass for både folk og maskiner. Vi har nå fått laget maskinopparbeidet trasè inn Stora Grønlitjønndalen! Dette vil gjøre kjøringen av sommerløypen til Lakkenstova mye lettere og sikrere. Vi har og fått lagt løypen lenger  sør bort i fra alle steiner og bekken som renner i dalen. Som dere ser av bildene under er det mye store stein, og snømengden som nå må til for å kunne kjøre maskinn er betraktelig mindre. Dette vil virkelig bli en fordel når vinteren igjen kommer.

Bunnen av Stora Grønlidalen.
Bunnen av Stora Grønlidalen.
Bilde tatt mot vest.
Bilde tatt mot vest.
Skiløypen følger merket tursti mot Lakkenstova.
Skiløypen følger merket tursti mot Lakkenstova.

 

 

 

 

 

 

Arbeidet rundt Grønlitjønn er og kommet godt i gang. LUB har hyret inn TT anlegg for å klargjøre for asfaltering i 2017. Her blir det lagt duk og steinmasser for å ha tilstrekkelig bærevne for asfalt.

 

Lass på lass med "kult" for skikkelig underlag.
Lass på lass med «kult» for skikkelig underlag.
Beltedumper må til for å kjøre ut massene.
Beltedumper må til for å kjøre ut massene.
Fint og godt blir det!
Fint og godt blir det!

 

 

 

 

 

 

Det er altså LUB (Ljosland Utbyggingsselskap) som gjør arbeidet rund Grønlitjønn og Ljosland Skisenter AS som gjør jobben med å få adkomsten lettere. Vi kan begge rette en stor takk til Løypeutvalget som har jobbet med dette. Løypeutvalget består av Asle Ljosland, Lars Westbye, Geir Larsen, Sverre Engebretsen og Erik Eriksen. Og vi må rette en ekstra takk til Asle og Lars som har stått på både med pratisk og administrativ støtte.

Da gjenstår det bare å vente på at frosten og snøen skal etablere seg, vi gleder oss hvertfall til en sesong med snø og finvær i bakker og løyper!!

 

Back To Top