fbpx skip to Main Content

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 13.04.2022

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

Styret i Ljosland Vest Velforening innkaller med dette medlemmer til Ekstraordinært årsmøte. Saken gjelder finansiering og kjøp av ny løypemaskin.

 

Møtested:                   Varmestua, Ljosland Skisenter

Dato og tid:                 Onsdag 13.4.2022, kl. 1900 i Varmestua

                         

Dagsorden

  1. Opptelling av antall stemmeberettigede og antall fullmakter.
  2. Valg av møteleder.
  3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
  4. Valg av referent og to personer til å signere protokollen.
  5. Fullmakt til kjøp av ny løypemaskin, se vedlegg 1

 

Styret vil på møtet redegjøre nærmere for både valg av løypemaskin og hvordan den er tenkt finansiert.

Av praktiske grunner må møtet avholdes onsdag før Skjærtorsdag. Vi minner om at de som ikke har anledning til å møte kan gi fullmakt til andre medlemmer. Se vedlegg 2.

Innkalling

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Back To Top