fbpx skip to Main Content
Rype ved Skåri
Rype ved Skåri

Fjellområdene omkring Ljosland er for mange vel kjent som gode jaktområder. Ljosland utmarkslag er etablert og står for utleie av store områder til småviltjakt. Disse terrengene blir i hovedsak leid ut på langsiktige avtaler. Det er for tiden ikke terreng ledig for dagutleie.

For ytterligere informasjon kontakt:

Ljosland Utmarkslag
v/ Jan Ove Pytten Flodquist
Tlf: 95 07 36 69

Back To Top