fbpx skip to Main Content

Løypeutvalget Ljosland Vest er sammensatt av representanter for Ljosland Skisenter og Ljosland Vest Velforening.

I utvalget for Ljosland Skisenter: Asle Ljosland og Lars Westbye
I utvalget for Ljosland Vest Velforening: Idar Kristoffersen (fra styret i LVV)
I utvalget for andre hytteeiere med løypeinteresser: Janne Clausen Ree og Yngve Sletten

Løypeutvalget har vært i sving siden 2016. Siden den gang er mye blitt gjort og planene for neste par års løypeutvikling på Ljosland er klare. Mer om dette kan leses i presentasjonen som du finner her:

Løypeutvalgets fremdriftsplaner

Det er stort sett forbedringer i eksisterende løypenett som er under arbeid for å tilrettelegge for forlengelse av skisesongen ved å kunne kjøre løyper på mindre snømengder. I Farstøyldalen tenkes det nytt og her er det planer om å etablere et skileikområde med gapahuk. Dette er et veldig spennende prosjekt som løypeutvalget jobber iherdig med. All jobb utvalget legger ned med befaringer, søknader og møter gjøres på dugnad med unntak av noen administrative bidrag fra skisenteret. Å få på plass finansiering av prosjektene er tidkrevende. Åseral Kommune og FLIR (Friluftsrådet for Lindesnesregionen) er til god hjelp på søknadsfronten og vi har fått tilsagn på spillemidler på 50% av kostnadene på alt vi har søkt om til nå. Ljosland Vest Velforening og skisenteret har også bidratt med midler, og positive grunneigere bidrar på ulike vis. Det jobbes også med andre kilder til finansiering av prosjektene som forhåpentligvis vil komme alle på Ljosland til nytte og glede! I Farstøyldalen skal det også tilrettelegges for flere «sløyfer» som er ypperlige for de som ikke ønsker å gå så langt, eller som av ulike årsaker ikke ønsker de helt store oppover og utforkjøringene. Disse vil også være gode alternativ på uværsdager! Betydelige oppgraderinger med oppgrusing av løyper i nærområdene har blitt gjort og egner seg godt til både vandring og terrengsykling. Rundt Grønlitjønn er asfaltert løype ferdigstillt og godt egnet for alle typer hjul om de er på rulleski, rullestol eller sykkel! Enkelte av trasèene vil i etableringsfasen være vanskelig å ta seg frem på, og vi håper dere i denne perioden kan finne alternative stier. Ta gjerne kontakt med en av oss i løypeutvalget med tips, forslag eller ønsker så tar vi det med oss i den videre planleggingen!

Kontaktinfo til løypeutvalget:

Asle Ljosland:
asle@ljoslandinfo.no , tlf. 901 28 002

Lars Westbye:
welars@gmail.com, tlf. 901 45 677

Idar Kristoffersen:
idar.kristoffersen@lyse.net, tlf. 958 89 766

Janne Clausen Ree:
janne@sormegleren.no , tlf. 95821623

Yngve Sletten:
yngve.sletten@skanska.no, tlf. 934 44 408

NESTE MØTE: Neste møte i løypeutvalget er april/mai.

FRIVILLIG BIDRAG TIL LØYPEUTVIKLING: Dette kan betales inn til  Ljosland Skisenter sin løypekonto: 2801.47.44241 eller  Vipps nummer #136842 og merk innbetalingen: Frivillig bidrag til løypeutvikling.

FIRMA som ønsker reklame i forbindelse skilttavler eller på gapahuk bes ta kontakt med Gunvor på tlf.97190325 eller skisenter@ljoslandinfo.no.

Back To Top