fbpx Skip to content

Rydding av kratt og småtrær

Rydding av kratt og småtrær

Det vokser og gror rundt hyttene og langs stikkveiene. Dette tar utsikt og kan potensielt også bli ei brannfelle.
LVV har vært i kontakt med grunneierne.
De som har selveiertomt hos Salve Ljosland og hos Ole Tommy Egenes bestemmer på egen grunn.
Dere som har festetomt, må forholde dere til grunneierne. Oddmund Ljosland, Kjell Ljosland og Ole Tommy Egenes gir tillatelse til slik rydding, men påpeker at det er noen viktige kjøreregler som vi må følge.
1. Bli enige med naboen om hva som kan fjernes.
2. Ta vare på veden. Om dere ikke vil ha den selv, gi den til en nabo.
3. Fjern eller brenn greinene, ikke la dem bli liggende og skjemme området.
4. Greiner kan også kastes på anvist sted nedenfor Skisenteret.
5. Kjør ned Gml. Gruvevei og kast mellom de to rødmerkede stolpene. (Se kart)

 

Ljosland september 2023

Styret i LVV

Back To Top