fbpx Skip to content

Styremøte 25. februar 2012

ØRNEFJELL VELFORENING

Styremøte 25.02.2012

Sted.:  Hos Ann Kristin

Møtt:                     Ann Kristin Berg  Kristensen, leder,Tor Sverre Bentsen, Linda Rosendahl,

 Inger Lise Toftenes

Ikke møtt:          Petter Birkeland, Birger Tvedt

 

Agenda:

  • Påskearrangement
  • Henvendelse sammenslåing av velforeninger
  • Diverse

 

 

Pkt. 1:   Gjennomgang  referat fra ekstraordinært årsmøte.

 

Pkt. 2:   Påskearrangement

Høre med de andre vel’ene om sammenslåing av arrangement påska 2012.  Få med Røde Kors til å arrangere?

Ann Kristian gjør henvendelse til de respektive.

 

Pkt. 3:   Henvendelse om sammenslåing av velforeningene

Det er kommet henvendelse fra Ljosland Vest Velforening v/ny leder Ove Flåt,  om det kan være aktuelt å slå sammen alle vel’ene til et vel.  I første omgang muligens bare vel’ene oppe på Ljosland?

Ann Kristin skal i felles møte med alle vel’ene den 3. mars, og venter mer info/tanker i dette møtet.

 

Pkt. 4:   Brev fra DNT Sør vedrørende tilskudd til Lakkenstova.

Ann Kristin hører med Oddmund Ljosland om antall hytter i Ørnefjell.

 

Pkt. 5:   Tilskudd til Røde Kors Hjelpekors.

Styret vil som tidligere år gi sin støtte/et lite bidrag til Mandal Røde Kors Hjelpekors for den jobb de utfører på Ljosland i vinterhalvåret.

 

Neste styremøte  er felles for Farevand, Ljosland Vest og Ørnefjell den 5. april. Innkalling kommer.

 

 

 

 

Kristiansand 06. mars 2012

Inger Lise Toftenes

Sekr.

 

 

Back To Top