fbpx skip to Main Content

Idèmyldring!

(et folkelig uttrykk for idedugnad/brainstorming)

Vi stiller DEG, som hytteeier, grunneier, besøkende, utbygger eller næringsdrivende på Ljosland spørsmålene:

1.     Hva er Ljoslands unike kvaliteter i dag?

                                        og

2.     Hvordan skal Ljosland være i 2020?

I panelet sitter ei selvoppnevnt ressursgruppe ledet av Tor Åge B. Eikerapen fra Storform (www.storform.no), også kjent som grunnlegger av Eikerapen Rootsfestival.

Formålet er å beskrive de unike verdier vi har på Ljosland, innhente syn på videre utvikling samt markedsføring av Ljosland som helårlig rekreasjonssted og turistdestinasjon.

Idemyldringa på skisenterets varmestove, lørdag den 20. oktober, kl 1600 – 1800 er åpen for ALLE interesserte. Det blir noe å bite i etter sesjonen og «pallebaren» i 2. etg. vil være åpen.

Kom gjerne med innspill selv om du ikke har anledning til å være med.

Påmelding/forslag her.

Ressursgruppa: Ole T. Egenes, Salve Ljosland, Gunvor Ljosland, Tor Einar Torjesen, Mikael Schlezinger og Bernard U. Olsen.

Back To Top