fbpx Skip to content

Vel blåst Idèmyldring!

Det ble en riktig så trivelig ettermiddag i varmestova på Ljosland med 29 fremmøtte Ljoslandsvenner som alle ønsket å komme med sine synspunkter rundt problemstillingene ressursgruppa hadde satt opp. Blant de fremmøtte var både næringsaktører, grunneigere, hytteeigere, Lindesnesregionens turistsjef, kommunens reiselivskoordinator, fastboende og representanter fra turistforeninga representert. Tor Åge Eikerapen fra firmaet «Storform» leda samlinga på en engasjerende og effektiv måte. Deltakerne ble delt inn i ulike grupper som skulle diskutere Ljosland sine unike kvaliteter og hva som kan forbedres for at Ljosland skal bli et enda bedre sted å være for både hyttefolk, dagsturister og fastboende. Gruppene diskuterte også hvordan man ønsker at Ljosland skal være i 2020. Mange gode forslag og synspunkter kom frem, og ressursgruppa har nå flere ting å gripe fatt i for å stake ut veien videre for Ljosland som helårsdestinasjon! Ressursgruppa skal samles iløpet av november, og i vinterferien vil det bli informert om hvordan arbeidet går. Her finner du en oppsummering av Idèmyldringa!

Ekstra hyggelig var det at mange påpekte at de føler seg så velkomne når de kommer til Ljosland! Per dags dato er det 19 fastboende på Ljosland og flere er på vei til å bosette seg i bygda. Det var bred enighet om at viktigheten av at Ljosland er «ei levende bygd» er og blir avgjørende for Ljosland som reisemål sommer som vinter!

Takk til alle dere som gav noen timer av deres tid på Ljosland til å møte opp på Idèmyldringa, og til Ljosland Fjellstove som serverte ei fantastisk Viltgryte etter samlinga!

Back To Top