fbpx skip to Main Content

Nå blir det gapahuk!

Tomta til gapahuken på Farstølstean Det jobbes for fullt med forbedringer av løypetrasèene på Ljosland. Vi realiserer tidligere vedtatte planer, som kan leses om på DENNE siden. TT-Anlegg er entreprenøren som gjør jobben for oss, og dette blir veldig bra! Noen har kanskje sett at det har blitt planert ei lita tomt i starten av Farstøyldalen (se bilde i toppen over overskrift). Her vil det iløpet av høsten komme opp en flott og solid Gapahuk. Denne vil bli lukka slik at det blir mulig å søke ly for vær og vind, og grille pølsene innomhus i snøføyka. I tilknytning til denne vil det også etableres et skileikområde. På dager med stabilt vær, vil det bli laga hopp og andre utfordringer for store og små. Dette håper vi kan bli et hyggelig samlingssted for turfolket gjennom hele året!

I tillegg til Gapahuk er årets prosjekt å fortsette der vi sluttet i 2018. Jobbe oss videre til Skorstean og rundt Grunnalon-løypa. Da vil vi kunne kjøre denne på mye mindre snø enn den krever nå, og tilby ei komplett rundløype både tidlig og seint i sesongen. Dette er det flere som har savnet på Ljosland. Som dere kan se på bildene er vi allerede godt i gang med høstens arbeider. Den lite framkommelige strekningen langs Krokevatn i «steinrøysa» blir også utbedra. Dette gjør vi for å unngå å måtte kjøre fram og tilbake rundt Skoræ. Denne strekningen ligger i verneområdet og vi er svært takknemlige for at SVR også ser nytten av dette arbeidet.

Det blir helt klart gjort inngrep i naturen for å få dette til, men vi prøver å gjøre det så skånsomt som mulig. Et godt skiløypetilbud er svært viktig og det vil vi få ved å ta de grepene vi nå tar.

Prosjektene har en kostnadsramme på rundt 3 mill. Dette får vi finansiert gjennom et bredt samarbeid mellom aktører på Ljosland, det offentlige og bidragsytere som velforeningen, privatpersoner og andre firma som ønsker å løfte Ljosland Opp og Fram! Vi takker alle for velviljen og en spesiell takk til meget positive grunneigere for at vi får lov til å tilrettelegge løypenett/områder for turfolket på Ljosland! Ønsker du eller ditt firma og sponse arbeidet,  har vi ledige reklameplasser fra kr.4000,- og oppover. Ta kontakt med Asle (asle@ljoslandinfo.no) eller Gunvor (gunvor@ljoslandinfo.no) så sender vi deg informasjon om dette.

 

Back To Top